Kastélyok

Kastélyok

 


 

 

 

 

Bodrogolaszi Lónyay-kastély :

A kastély 1860 körül épült . Az  1900-as évek elején pedig gróf Lónyay Elemér és neje Stefánia főhercegnő volt a birtokosa, részletek az azonos nevű LÁTNIVALÓ alatt.

 

Boldogkőváralja Péchy-Zichy kastély:

1786-ban barokk stílusban Péchy Gábor építtette a kastélyt, miután a várat és a hozzá tartozó uradalmat megvásárolta a lőcsei jezsuitáktól 1753-ban, részletek az azonos nevű LÁTNIVALÓ alatt.

 

 Edelény -  L'Hullier-Coburg-kastély:

Az ország egyik legnagyobb és legjelentősebb barokk kastélya.A 106 szobás, 365 ablakos épületet Carlone mester emelte 1727-1730 között a korabarokk és a rokokó stílusában,részletek az azonos nevű LÁTNIVALÓ alatt.

 

Faj Háy - kastély:

Cserehát lankái között megbúvó nemesi kastélyt a Fáy család építtette a 18. század derekán. A kastély virágkorában, a klasszicizmus időszakában gróf Fáy István, zenész és zenetörténész évente háromszor rendezett kastélyában jeles zenei találkozókat, az un. "muzsikai Akadémiákat", részletek az azonos nevű LÁTNIVALÓ alatt.

 

Felsőzsolca Bárczay Katély:

A kúria a Dőry család nevéhez fűződik.  Az 1700-as években készült el. Végső formáját a XIX. században kapta meg, részletek az azonos nevű LÁTNIVALÓ alatt.


 

Füzérradvány Károly - Kastély: 

XVI. századi eredetű füzérradványi erdők ölelte Károlyi-kastély kívülről ugyan a romantika, az eklektika hangulatát őrzi, ám pompás termeiben hamisítatlan itáliai reneszánsz és kora barokk belsőépítészeti részletek fogadják az érkezőket, részletek az azonos nevű LÁTNIVALÓ alatt.


 

Golop Vay-kastély: 

Golopy Gáspár, akkori Abaúj vármegyei alispán által építetett kastélyt, melyet régi Vay kastélynak is szoktak nevezni, részletek az azonos nevő LÁTNIVALÓ alatt.

 

 

Monoki Kastély:

1750 körül épült az Andrássy-kastély barok stílusban, majd a XIX. században klasszicista stílusban átalakították. Andrássy György 1881-ben bekövetkezett haláláig a kastélyt lakták, részletek az azonos nevű LÁTNIVALÓ alatt.

 

Monoki Andrássy - kastély:

Az Árpád-ház kihalása utáni az Anjouk uralkodása idején új nagy és középbirtokos réteg jött létre, közöttük a Monaky János birtokos család. A falu központjában lévő domb tetején 1570–1580 körül épült a reneszánsz stílusú kastély, részletek az azonos nevű LÁTNIVALÓ alatt.

 

Tolcsva Dessewffy - Szirmay kastélyt:

1659.-ben valószínűleg Bónis Ferenc építtette. Többszöri tulajdonosváltás után a XIX. században került a Dessewffy család birtokába, akik igényeik szerinti átalakításokat végeztek rajta, részletek az azonos nevű LÁTNIVALÓ alatt.

Tolcsva harmadik jelentős kastélya az 1820 körül klasszicista stílusban, Szirmay Ádám által épített kastély

 

Tolcsva - Rákóczi-kastély:

Korabarokk stílusban épült, mely méreteivel, építészeti emlékeivel a XVII. század felső-magyarországi építészetének jellegzetes építménye. A Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony által építtetett épületben helyezték el a Tokaj-hegyaljai Borkombinát Bormúzeumát,  részletek az azonos nevő LÁTNIVALÓ alatt.

 

Tállya - Maillot-kastély:

Valaha a bárói család csinos és kényelmes lakóhelye volt, építésének pontos ideje nem kellőképpen tisztázott, részletek az azonos nevű LÁTNIVALÓ alatt.

 

Tokaj - Rákóczi-Dessewffy kastély:

1700 körül épült barokk stílusban. Az épület először a Rákóczi család birtokában volt, később kincstári sótárnoki épület lett, majd a Dessewffy család birtokába került,részletek az azonos nevű LÁTNIVALÓ alatt.

 

Kéked kastély:

Feltehetően XV-XVI. századi, gótikus eredetű, XVII-XIX. századi kiépítéssel. Eredetileg a Kékedi, majd a Zombori, végül három évszázadon át a Melczer családé volt, részletek az azonos nevű LÁTNIVALÓ alatt.

 

Tuzsér Lónyay-kastély:

A vízitúrázók és fürdőzők kedvelt felső-Tisza-parti falujában, Tuzséron áll. Mária Terézia testőre, Gróf Lónyay János óbester (ezredes) építtette,részletek az azonos nevű LÁTNIVALÓ alatt.

 

Tiszadob kastély:

Az Andrássyak 1741-ben jelentek meg, mint földbirtokosok, beházasodás révén jutottak dobi birtokaikhoz. Az első Andrássy Tiszadobon, báró, (később gróf) Andrássy Károly volt, akinek jelmondata - "Fidelitate et Fortitudine"- (Hűségért és bátorságért) márványba vésve áll az utód, gróf Andrássy Gyula kastélyában.A kastély 1880 és1885 között épült. A kastély kertje a művészi gonddal tervezett és gondozott angol-és franciapark volt, részletek az azonos nevű LÁTNIVALÓ alatt.