Gönc – 44 km Legyesbényétől

Gönc – 44 km Legyesbényétől

 

 

 

 

 

A város kultúrtörténeti nevezetessége, hogy nevéhez kötődik az első magyar nyelvű bibliafordítás. A város papja, Bencédi Székely István írta az első magyar nyelvű történelemkönyvet. Veje, Károlyi Gáspár fordította le először magyarra a teljes Bibliát: ez az 1590-ben megjelent, úgynevezett vizsolyi biblia. A bibliafordítóra múzeummal és biblia-kiállítással emlékeznek ezen magyar neves vallástörténelmi eseményre.

A város a hegyaljai borok szállításába hordók készítésével kapcsolódott be, olyannyira, hogy a 136,6 literes gönci hordó neve mértékegységgé vált.

 

Pálos kolostor:

A kolostort a 14. század végén kezdték építeni a pálosok. Hét oltárát 1420-ban szentelték fel. A reformáció korában kirabolták, és részben feldúlták. 1940-ben a rom további leromlását Göncről hozott kőművesekkel igyekeztek megállítani. A hajó ablakainak egy részét ekkor hozták – részben – rendbe. Régészeti feltárása 1985-ben indult meg, de ekkor csak egy kutatóárkot ástak, amit be is temettek. 2005. június 22-én a miskolci Herman Ottó Múzeum régészei részletesebb feltárásba kezdtek.A régészeti feltárás - a falak melletti árkok visszatemetésének elmaradása - miatt a falak állaga rohamosan romlik.